Povelja o bratimljenju između Općine Krnjak i Opštine Trgovište

 

 

 

 

 

 

U nedjelju 15.09.2019.godine Načelnik Općine Krnjak Dejan Mihajlović i Predsjednik Opštine Trgovište potpisali su Povelju o bratimljenju u kojoj su se dvije općine Općina Krnjak i Općina Trgovište obvezale poticati suradnju građana,udruga i predstavnika jedinica lokalne samouprave na gospodarskom,društvenom i sportskom području te ostalim područjima od zajedničkog interesa ili potrebe.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude – SANACIJA I PRESVLAČENJE ASFALTNIM SLOJEM POSTOJEĆIH NERAZVRSTVANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK – dionica Kelteks

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – SANACIJA I PRESVLAČENJE ASFALTNIM SLOJEM POSTOJEĆIH NERAZVRSTVANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK – dionica Kelteks

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Konferencija za medije – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

U KRNJAKU ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Općina Krnjak, Projekt „Zaželi Krnjak“, organizirali su 16.08.2019. konferenciju za medije u vijećnici Općine Krnjak. Na konferenciji su bili nazočni načelnik Općine Krnjak, saborski zastupnik Boris Milošević, dožupan Karlovačke županije Mirko Martinović, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, pročelnica JUO Općine Krnjak Sanja Mirilović koja je ujedno i koordinatorica projekta „ZaŽeli Krnjak“ i novouposlene žene na provedbi projekta

Medijima i javnosti predstavljen je projekt „ZaŽeli Krnjak“, koji se provodi na području općine Krnjak od 22.02.2019., temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski poencijali 2014.-2020.

Voditeljica Projekta je izložila vrijednosti Projekta.i njegovu provedbu.
Ovim projektom se uposlilo13 nezaposlenih žena na 24 mjeseca, dok su za provedbu Projekta uposlene dvije osobe, voditelj i administrator.
Zaposlene žene će pružiti pomoć i potporu za najmanje 52 krajnja korisnika.
Ukupna vrijednost projekta 2.671.761,72 kune.
Načelnik Općine Krnjak je istakao kako se upošljavanjem 13 žena i njihovim pružanjem usluga starijim osobama, značajno poboljšati kvaliteta života na ovom dijelu Karlovačke županije.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 08.08.2019 godine u općini Krnjak, Krnjak 5, sa 2. radnog sastanka zaposlenih u Projektu “ZaŽeli-Krnjak”, s početkom rada u 12,00 sati.

Sastanku prisustvuju:
Desanka Todorić, voditeljica projekta“ ZaŽeli-Krnjak“
Nedjeljka Grudić, administrator projekta „ ZaŽeli-Krnjak“ i
Zaposlene radnice projekta „ZaŽeli – Krnjak„

Na sastanku su zaposlene radnice za pomoć i potporu starijim osobama Projekta „ZaŽeli Krnjak“ iznosile ponaosob svoja iskustva rada sa terena u proteklih mjesec dana. Uočeno je da se radnice dobro snalaze u obavljanju radnih zadataka i da su uspostavile topao odnos sa krajnjim korisnicima.
Radnicama su izvršene kontrole dnevnika rada, te im je sugerirano da ih redovito pišu i dostavljaju iste.
Nakon radnog dijela sastanka podijeljeno je svakoj radnici komplet zaštitne odjeće i obuće sa logom Projekta, sa opaskom da su dužne istu nositi za vrijeme rada i održavati.

Sastanak završio 14,30 sati.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

1. radni sastanak – ZaŽeli Kranjak

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 01.07.2019. godine sa 1. radnog sastanka održanog u prostoru Općine Krnjak, Krnjak 5, s početkom rada u 09,00 sati sa zaposlenim radnicama Projekta “ZaŽeli Krnjak”

Sastanku prisustvuju:
Dejan Mihajlović, načelnik Općine Krnjak
Desanka Todorić, voditeljica projekta „ ZaŽeli-Krnjak“
Nedjeljka Grudić, administrator projekta „ ZaŽeli-Krnjak“ i
Zaposlene radnice projekta „ZaŽeli – Krnjak“

Nakon potpisanih ugovora o radu sa 13 radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme od 24 mjeseca, za provedbu Projekta „ZaŽeli Krnjak“- Program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0205 u Općini Krnjak održan je sastanak.

Načelnik Općine Krnjak, Dejan Mihajlović obratio se prisutnima, čestitao novozaposlenim radnicama na prijemu u radni odnos i zaželio uspjeh u radu i provedbi Projekta. Ukratko je obrazložio da je Općina Krnjak potpisala Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0205 „ZaŽeli Krnjak“. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.671.761,72 kune. Projekt će provesti korisnik, Općina Krnjak i sljedeći partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Karlovac i Karlovačka županija. Istakao je ozbiljnost i odgovornost koja je potrebna za provedbu istog kao i značaj navedenog Projekta za krajnje korisnike a također i za novozaposlene djelatnice Projekta te pozvao voditeljicu Projekta Desanku Todorić da se obrati prisutnim radnicama.

Voditeljica Projekta Desanka Todorić se obratila prisutnima radnicama te također čestitala na prijemu i zaželjela uspjeh u radu i provedbi Projekta. Ukratko je izložila Projekt „ZaŽeli Krnjak“, cilj projekta, svrhu i opravdanost kao i tijek provedbe navedenog Projekta. Pojasnila je i dala upute za rad i obavljanje radnih zadataka, odgovornost prema obavljanju radnih zadataka, pristup i način ophođenja prema krajnjim korisnicima, kao i njihova prava iz radnog odnosa.

Nedjeljka Grudić, administrator Projekta, također je čestitala novozaposlenim radnicama, na prijemu i zaželjela uspjeh u daljnjem radu. Podijelila im popise krajnjih korisnika za obilazak, dnevnike rada i pojasnila kako da ih popunjavaju i dostavljaju, kao i opis poslova koje trebaju obavljati i dogovarala oko rasporeda obilazaka krajnjih korisnika.

Sastanak je završio u 12,00 sati.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002