PPU OPĆINE KRNJAK

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00) članka 18. Statuta Općine Krnjak (“Glasnik Karlovačke županije” 25/01, 15/03) Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 29. sjednici održanoj 15.03.2005. godine, donosi ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.

[wpfilebase tag=file id=110 tpl=download-button /]

opcina-zastava

Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi Ciljanih I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 06/11 i 01/12) i članka 39. Statuta Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 07/09), Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21 studenog 2012. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU CILJANIH I. IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.

[wpfilebase tag=file id=111 tpl=download-button /]

KARTKOGRAFSKI PRIKAZ OPĆINE KRNJAK U MJERILU  1:25 000

[wpfilebase tag=file id=112 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=113 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=114 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=115 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=116 tpl=filebrowser /]

Kartografski prikaz građevinskih područja naselja općine Krnjak u mjerilu 1:5 000

[wpfilebase tag=file id=135 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=136 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=137 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=138 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=139 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=140 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=141 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=142 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=143 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=144 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=145 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=146 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=147 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=148 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=118 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=119 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=119 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=120 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=121 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=122 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=123 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=124 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=125 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=126 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=127 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=128 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=129 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=129 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=130 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=131 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=132 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=133 tpl=filebrowser /]

[wpfilebase tag=file id=134 tpl=filebrowser /]