PPU OPĆINE KRNJAK

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00) članka 18. Statuta Općine Krnjak (“Glasnik Karlovačke županije” 25/01, 15/03) Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 29. sjednici održanoj 15.03.2005. godine, donosi ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.

 

Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi Ciljanih I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 06/11 i 01/12) i članka 39. Statuta Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 07/09), Općinsko vijeće Općine Krnjak na svojoj 23. sjednici održanoj dana 21 studenog 2012. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU CILJANIH I. IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.

Dokumenti PPU Općine Krnjak