LD “Srnjak” Vukmanićki Cerovac

Lovačko društvo “Srnjak” Vukmanićki Cerovac ima zakup na području Općine Krnjak. Predsjednik lovačkog društva je Juraj Babić.