Javna rasprava o nactru plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak

plan-gos-otpad

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)   objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak

  1. Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak, izrađen po tvrtki Jaić cunsulting d.o.o., Bjelovar, Prespa 42, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.
  2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 30 svibanj 2016. godine.
  3. Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršit će se u razdoblju od 29. travnja do 30 svibnja 2016. godine, i to radnim danom u prostorijama  Općine Krnjak svakog radnog dana od 08:00 do14:00 sati.
  4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Cjelokupna dokumentacija može se preuzeti OVDJE:

admin