JAVNI POZIV UDRUGAMA : Predlaganje programa/projekata u 2017.godini

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14), Uredbe o kriterijima, mjerlima i postupcima financiranja

i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članka  49. Statuta

Općine Krnjak  ( Glasnik općine Krnjak br. 02/13, 05/13, i 04/14- ispravak) općinski načelnik Općine Krnjak

 

o b j a v l j u j e

 

javni pozvi Udrugama.

 

 

Tekst natječaja i dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

 

Krnjak