Javni radovi

Sredinom mjeseca prosinca počela je s radom nova grupa zaposlenika u Programu javnih radova pri općini Krnjak. Grupa ukupno broji 32 radnika i radi će na poslovima uređenja i održavanja cestovnih pojaseva, odvodnih jaraka i oborinskih kanala, protupožarnih prosjeka, izvora pitke vode, sanaciji manjih divljih odlagališta, te pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Program traje 6 mjeseci i uz stariju grupu koja s Programom završava 23.01. 2018. godine, ukupno na oba programa javnih radova zapošljava 54 radnika.

Krnjak