MO Donji Budački

Mjesni odbor Donji Budački ima ukupno 353 birača. Članovi vijeća su:
.
1. ŽELJKO GRIJAKOVIĆ – predsjednik,SDSS
2. ZORKA RAJIĆ– potpredsjednik,SDSS
3. IVAN BABIĆ – potpredsjednik,HDZ
4. MILOŠ GOJKOVIĆ–član,SDSS
5. MARINKO JURILJ –član,HDZ