MO Krnjak

Mjesni odbor Krnjak ima ukupno 522 birača. Članovi vijeća su:

1. GORAN ŠAULA – predsjednik,SDSS
2. RADOVAN BOŽIĆ – potpredsjednik,SDSS
3. SAŠA ČAVRAG – potpredsjednik,HDZ
4. ŽARKO BAKIŠ – član,SDSS
5. RADOVAN VUGDRAGOVIĆ – član,SDSS