ŠKOLA

IMG_2238

Osnovna škola Katarine Zrinski

Osnovni podaci:
Adresa: Krnjak 20
Broj i naziv pošte: 47 242, Krnjak
Telefon: 047/ 727-046 047/ 727-046 i 727-200
Telefax: 047/ 727-046

Broj učenika:
1. – 4. razred: 80
5. – 8. razred 69
Ukupno 149

Broj razrednih odjela:
1. – 4. razred: 4 (Krnjak)
5. – 8. razred 4 (po jedan odjel)
Ukupno 10

Područne škole:
1. GORNJI BUDAČKI
2. VELIKA CRKVINA
3. OKIĆ
4. DONJI BUDAČKI
5. HRVATSKO ŽARIŠTE

PODRUČNE ŠKOLE  NISU U FUNKCIJI JER SU NAKON DOMOVINSKOG RATA DEVASTIRANE I UNIŠTENE.

BROJ RADNIKA :
a) učitelja razredne nastave – 7
b) učitelja predmetne nastave – 15
c) stručnih suradnika – 3
d) ostalih djelatnika – 7