LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

O projektu

Lokalna akcijska grupa je osnovana na nivou 5 općina, a baviti će se razvojem tj. pisanjem i prijavljivanjem raznih projekata za Europske fondove.

 

Izrada lokalne razvojne strategije LAGA – Siječanj 2011
Lokalna akcijska grupa Petrova gora uskoro kreće u proces izrade lokalne razvojne strategije. U tu svrhu pozivamo sve građanke i građane s područja općina Barilović, Vojnić, Gvozd, Topusko i Krnjak, da svojim idejama i znanjem pomognu u osmišljavanju Strategije.

Posebno nam je važno da se u izradu uključe predstavnici civilnog, javnog i gospodarskog sektora.

predsjednik

Predsjednik: Branko Jovičić  

predsjednica

Podpredsjednica:Ljubica Šolić

_____________________