Obavijest

Župan Karlovačke županije, donio je Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih potpora socijalno ugroženim građanima u 2018. godini i Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2018. godini.

Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2018. godini :

Zahtjev za naknadu za opremu novorođenog djeteta obrazac :

Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih potpora socijalno ugroženim građanima u 2018. godini :

Zahtjev za dodjelu jednokratnih financijskih potpora socijalno ugroženim građanima  obrazac :

Krnjak