Obavijest

Obaviještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da dostave Izjavu o namjenskom korištenju sredstava za ogrjev Općini Krnjak kako bi ostvarili pravo na naknadu ogrjeva.

                                                   Jedistveni upravni odjel

 

Krnjak