Obavijest o izmjeni režima odvoza komunalnog otpada u periodu od 29.10. 2014. – 01.04. 2015.god.

VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 1
47220 VOJNIĆ
TEL. 047/811-442
Vojnić, 15.10. 2014. god.

GRAĐANIMA OPĆINE KRNJAK
– SVIMA –

OBAVIJEST O IZMJENI REŽIMA ODVOZA KOM. OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE KRNJAK U PERIODU OD 29.10. 2014. – 01.04.
2015. GODINE
POČEVŠI OD 29.10.2014.GOD. DJELATNICI NAŠEG PODUZEĆA, VRŠITI ĆE ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA PO RASPOREDU KAKO SLIJEDI:

I) 29.X , 12.XI, PA NADALJE SVAKIH 14 DANA, ODVOZ KOM. OTPADA VRŠITI ĆE SE ZA NASELJA; OD „ŠARČEVA KRIŽA“, K. GRABOVAC,KRNJAK, PODGORJE, D. DOL, RASTOVAC, MLAKOVAC, D. BUDAČKI,

II) 5.X , 19.XI, PA NADALJE SVAKIH 14 DANA, ODVOZ KOM.
OTPADA VRŠITI ĆE SE ZA ; CENTAR KRNJAKA DO SKRETANJA ZA GROBLJE „VUKSOVAC“, PA NAZAD KROZ BUD. RIJEKU, TE NASELJA MJESNIH ODBORA TRUPINJAK I GORNJI SKRAD.
NA NAVEDENI RASPORED SMO PRINUĐENI ZBOG PREDSTOJEĆIH VREMENSKIH I KLIMATSKIH PROMJENA, STOGA VAS MOLIMO ZA RAZUMIJEVANJE!

 

UPRAVA

admin