Obavijest o odvozu komunalnog otpada

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI USLUGE  ODVOZA KOM. OTPADA DA ĆE SE ISTI,
UMJESTO 08.10.2014. GOD.( SRIJEDA-DRŽ. PRAZNIK) ODVOZITI KAKO SLIJEDI:

1.)10.10. (PETAK – POPODNE) SA PODRUČJA
MJESNIH ODBORA KRNJAK-D.BUDAČKI

2.)11.10. (SUBOTA – PRIJEPODNE) SA
PODRUČJA MJESNIH ODBORA BUD.
RIJEKA, TRUPINJAK I GOR. SKRAD.

UPRAVA „VK KOMUNALAC“

admin