Obavijest o poništenju postupka javne nabave

Općinski načelnik Općine Krnjak donio je odluku o poništenju postupka jednostavne javne nabave za izvođenje radova na

“Uređenju zgrade Općine Krnjak – zamjena vanjske i unutarnje stolarije i protupožarna vrata kotlovnice”, evidencijski broj nabave: BN 02/2017

Više u nastavku :

Krnjak