Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 927 u k.o. Donji Budački, oranica, površine 0,4017 ha, tržišna cijena iznosi 9.842,66 kn.

Krnjak