OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA O DAVANJU JAMSTVA

Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.  sudjeluju u provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju  i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu Ministarstva gospodarstva RH.

U prilogu se daje Obavijest poslovnim subjektima o mogućnosti korištenja jamstava.

OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA O DAVANJU JAMSTVA

admin