Odluka o početku postupka javne nabave

Općinski načelnik Općine Krnjak donio je Odluku o početku postupka jednostavne javne nabave za izvođenje radova na “Uređenju zgrade Općine Krnjak – zamjena vanjske i unutarnje stolarije i protupožarna vrata kotlovnice”, evidencijski broj nabave: BN 02/2017

Krnjak