Održana 11. sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Krnjak

U prisustvu 9/10 vijećnika, dana 16.03. 2018. godine,  održana je 11. sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Krnjak. Na sjednici kojoj je predsjedao Predsjednik Vijeća Ilija Matijević, jednoglasno su usvojeni Završni račun i Izvještaj o radu za 2017. godinu. Raspravljalo se takođe i o radu radnih tijela Vijeća i planiranim aktivnostima u narednom tromjesečju. Prisutni su informirani o gostovanju delegacije Vijeća na 30. jubilarnoj „Kordunaškoj večeri – Saboru Kordunaša“ u Beogradu, 10. marta o.g., kao i o toku sakupljanja potpisa za manjinsku incijativu „Milion potpisa za raznolikost u Evropi“, te o načinu pomoći folklornoj sekciji krnjačkog Pododbora SKD „Prosvjeta“ u nabavci odgovarajuće obuće.

Krnjak