NATJEČAJ – 5 radnika u komunalnim djelatnostima općine Krnjak

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u ”Programu javnih radova za uređenje javnih površina u općini Krnjak i čišćenje nelegalnih deponija smeća”.

Broj osoba koje se planirazaposliti: – 5 radnika.

Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – komunalni radnici:

 1. održavanje javnih zelenih površina
 2. čišćenje i saniranje nelegalnih deponija smeća
 3. uređivanje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju općine Krnjak,
 4.  drugi poslovi

Opći uvjeti za prijem, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi su :

 1. Punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo

Posebni uvijeti za prijem su:

 1. završena osnovna škola, KV, SSS,
 2. radno iskustvo nije bitno,
 3. da je prijavljen pri nadležnoj službi zavoda za zapošljavanje najmanje 1 godinu dana

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su bili dužni obavezno priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice i osobne iskaznice
 3. preslika Evidencijskog lista nadležnog HZZO-a.
 4. presliku svjedodžbe o završenom školovanju.
 5. te sve dokaze o ispunjavanju traženih uvijeta i potvrde o priznatim statusima.
 6. eventualno, uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način na održavanje zelenih površina

Natječaj je otvoren do 18. listopada 2013. godine.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti u općini Krnjak, Krnjak br. 5. Krnjak kod g. Josipa Ljevara zamjenika načelnika općine.

Općinski načelnik:

Dejan Mihajlović, mag.ing.prom

Općina Krnjak oglas – javni radovi

admin