SPORT

Na području Općine Krnjak djeluje NK „Krnjak Barilović“, koji je osnovan 2001. godine. Klub broji 50 članova podijeljenih u grupe: seniori (30 članova) i pioniri (20 članova), koji se natječu u 2. županijskoj ligi Karlovačke županije. Predsjednik kluba je Draženko Grman, trener seniora Tugomir Majdak i trener pionira Tin Novosel.

 

Adresa:

Krnjački Grabovac bb,
47 242 Krnjak

Kontakt:

Draženko Grman, tel.: 098/210-413

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002