U funkciju puštena javna rasvjeta u dijelu Mjesnog odbora Gornji Skrad

Fotografija0064

Dana 02.04. 2015. godine, u funkciju je puštena javna rasvjeta u dijelu Mjesnog odbora Gornji Skrad i to; u preostalom dijelu naselja Čatrnja (Glamočlije – Marković), u Velikoj Crkvini (Višnjići – Dojčinovići), te u dijelu naselja Dvorište (zaseok Čiče).

admin