OPĆINSKO VIJEĆE

opcina-grb1

Na konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća Općine Krnjak održanoj 14 lipnja 2013 godine izabrani su za:

Predsjednica općinskog vijeća:
ĐURĐA ĐURIĆ – SDP

Potpredsjednik općinskog vijeća:
VLADO ŠČUKA – HDZ

Članovi općinskog vijeća:

1.      RADE GRIJAKOVIĆ – SDSS
2.      MIRKO BOŽIĆ – SDSS
3.      NADA COHA – SDSS
4.      JASMINA MATIJEVIĆ – SDSS
5.      RADE KOSANOVIĆ – nezavisna lista
6.      ĐORĐE MARKOVIĆ – nezavisna lista
7.      DUŠKO MATIJEVIĆ – nezavisna lista
8.      ZDRAVKO VALENTINO NOVOSEL – nezavisna lista
9.      PETAR KUNIĆ – nezavisna lista