Usvojen Proračun Općine Krnjak za 2014.godinu

23.12.2013. godine održana je radno svečana sjednica općinskog vijeća Općine Krnjak na kojoj je uz nekoliko amandmana jednoglasno prihvaćen Proračun za 2014. godinu. Osim proračuna, Vijeće je donijelo odluku o sufinanciranju 50% ekonomske cijene dječijeg vrtića u Vojniću za djecu koja imaju prebivalište na teritoriju Općine Krnjak i koji zadovoljavaju propisane uvjete.

admin