Završen Program Javnih radova u općini Krnjak

Polovinom mjeseca listopada završen je Program Javnih radova u općini Krnjak, kojim je bilo obuhvaćeno 15 dugotrajnih nezaposlenih osoba. Između ostalog radili su na poslovima uređenja i čišćenja javnih površina, uređenja biciklističke staze do lokacije starog grada “Skrad”, uređenja kulturno-historijskih spomenika, a među zadnjim su uređeni spomenici na “Šarčevom križu” (spomen bunar), spomen nadstračnica u Tušiloviću, te proširenje spremišta DVD-a “Debela Kosa” u Krnjaku.

admin