Župan Karlovačke županije g. Ivan Vučić i njegovi zamjenici posjetili općinu Krnjak

Dana 08.12. Župan KŽ g. Ivan Vučić, njegovi zamjenici g.Šafar i g. Ljubojević, pročelnica žup. ureda za zdravstvo gđa.Višnja Jović, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac gđa Jadranka Šutić posjetili su općinu Krnjak.

U općinskoj vijećnici primio ih je najprije općinski Načelnik g. Dejan Mihajlović sa suradnicima, a potom je obiđena stomatološka ambulanta i ambulanta opće medicine u Krnjaku, kojima su u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite stanovnika općine Krnjak ,a i šire, zajedničkim snagama Dom zdravlja i Karlovačka županija nabavili znatno noviju zubarsku stolicu i EKG uređaj.

admin