7. sjednica Općinskog vijeća Općine Krnjak

Na temelju čl. 38.  stavak 1. točka 2. Statuta Općine Krnjak ( Glasnik Općine Krnjak br. 02/13, 05/13 – ispravak) i čl. 93. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak br. 02/13):

S A Z I V A M
07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krnjak
u p e t a k dana 21 ožujka 2014. godine s početkom u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6 sjednice Općinskog vijeća,

2. Davanje suglasnosti na Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti,

3. Usvajanje Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Krnjak,

4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu,

6. Izvješće o ostvarenju Programa poticanja poljoprivrede za 2013 godinu,

7. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2013 godinu,

8. Izvješće o ostvarivanju Socijalnog programa za 2013 godinu,

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Krnjak za 2013 godinu,

10. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu općinskog načelnika za period 05.06. – 31. 12.2013. g.

11. Davanje suglasnosti na Plan rada jedinstvenog upravnog odjela za 2014 godinu,

12. Razmatranje i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju,

13. Informacija o promjeni cijene vode,

14. Davanje prijedloga Županijskoj skupštini za imenovanje mrtvozornika za općinu Krnjak,

15. Ukidanje Odluke iz 2009 godine o subvencioniranju pčelinjih zajednica,

16. Informacija o statusu VZ Vojnić – Krnjak,

17. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti na telefon 727-002.

P R E D S J E D N I C A
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđa Đurić, v.r.

Cijeli dokument preuzmite OVDJE

admin