Anketa za poljoprivredna gospodarstva

Jul 15, 2020

Proizvođačke organizacije su oblici dobrovoljnog udruživanja poljoprivrednika kojima se ostvaruju mogućnosti zajedničkog izlaska na tržište za potrebe povoljnije nabave repromaterijala kao i prodaje vlastitih proizvoda, te mogućnosti korištenja nacionalnih i europskih potpora za rad organizacija. Proizvođačke organizacije registriraju se prema sektorima proizvodnje kao na primjer : sektor govedina i teletina, sektor mliječnih proizvoda, vina, sektor pčelarskih proizvoda, sektor voća i povrća, i dr.

Karlovačka županija u suradnji sa JU Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije pruža administrativnu pomoć kod registriranja proizvođačke organizacije, te želi saznati Vaš interes i kapacitete za učlanjenjem u proizvođačku organizaciju. Stoga Vas molimo da odgovorite na pitanja u anketi :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002