Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Općina Krnjak nabavila komunalno vozilo

Općina Krnjak nabavila komunalno vozilo

 

 

 

 

 

 

Općina Krnjak nabavila komunalno vozilo

Općina Krnjak je nabavila rabljeno vozilo za sabijanje komunalnog otpada u iznosu od 248.500,00 kn. Primopredaja vozila izvršena je dana 14.06.2021.g. u Krnjaku u prisutnosti općinskog načelnika Perice Matijevića, direktora Krnjak Komunalca d.o.o. Đure Grudića i predstavnika izvršitelja Gradatin d.o.o. iz Sesveta.

Vozilo je nabavljeno s ciljem podizanja razine javnih usluga i kvalitete življenja cjelokupnog stanovništva te što kvalitetnijeg obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Krnjak.

Nabavkom vozila za sabijanje komunalnog otpada modernizirati će se vozni park, optimizirati proces prikupljanja otpada, povećati stopa sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Krnjak. Realizacija ove investicije ima značajan učinak u zaštiti okoliša i održivom razvoju Općine Krnjak.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Uspješno završeno redovno sakupljanje i odvoz EE otpada

Uspješno završeno redovno sakupljanje i odvoz EE otpada

 

 

 

 

 

 

Uspješno završeno redovno sakupljanje i odvoz EE otpada

Na inicijativu općinske uprave u Krnjaku dana 27. i 29.04. (utorak i četvrtak) vršeno je redovno dvogodišnje sakupljanje i odvoz električno-elektronskog otpada (EE otpad). Navedeni otpad je sakupljan u svih 5 Mjesnih odbora od strane ovlaštenog koncesionara za karlovačku Županiju poduzeća „Frković obrt“ iz Ogulina. U dva navedena dana, sakupljeno je i odvezeno oko 1.5 tonu EE otpada koji će biti propisno zbrinut.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST – sakupljanje EE otpada

OBAVIJEST – sakupljanje EE otpada

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST – sakupljanje EE otpada

OBAVIJEST – kojom se građani općine Krnjak obaviještavaju da će se dana 27. i 28. 04. 2021. god. (utorak i srijeda) vršiti organizirano sakupljanje i odvoz elektronskog-električnog otpada (EE otpad).

Sakupljanje će vršiti ovlašteni koncesionar za karlovačku županiju, poduzeće “Frković obrt” iz Karlovca, bez novčane naknade. Sakupljanjem EE otpada obuhvaćeni su svi alati, uređaji i pribor koji rade na el. energiju, tj. imaju ili su imali el.utičnice. (mobiteli, punjači, fenovi, pegle, TV, kompjuteri, veš mašine, frižideri, zamrzivači i sl.) Mole se građani da uz glavne puteve i raskršća u naseljima odlože navedeni otpad za sakupljanje.

Ostale informacije na tel. 727 – 002 ili na mob. 091/4727-013 .

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

 

 

 

 

 

 

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

Općina Krnjak objavljuje kalendar odvoza otpada za 2020.god.
Što spada u mješani komunalni otpad ? a što u razvrstani i glomazni otpad te kada je odvoz istog za vaše naselje, saznajte iz priloženih dokumenata :Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije

 

 

 

 

 

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Općina Krnjak je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak, sukladno traženim uvjetima iz Dokumentacije o nadmetanju.

Evidencijski broj nabave: K-01/19.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.875.000,00 kn bez PDV-a.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Cjelokupna dokumentacija o koncesiji dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 01K-0042356) i internetskim stranicama Općine Krnjak.

Rok za dostavu ponuda je 25. studeni 2019. godine do 09:00 sati. 

Dokumentacija : 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

Dana 20. i 21.03. (srijeda i četvrtak) u organizaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Krnjak, te u suradnji s Vijećima Mjesnih odbora i županijskim koncesionarom za sakupljanje i odvoz električno-elektronskog otpada „Frković obrt“ iz Karlovca, nakon dvije godine ponovno je uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada u svih 5 Mjesnih odbora u Općini Krnjak.  U dva navedena dana sakupljeno je i propisno zbrinuto oko dvije tone raznoraznih uređaja i priključaka koji zbog kvarova i dotrajalosti nisu više funkcionalni u domaćinstvima, a na ovaj način je osim podizanja ekološke svijesti građana, spriječeno da isti završe po obližnjim jarcima ili šumama.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002