Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

Prema rasporedu sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila je predviđen za donji dio Općine tj. područje od Šarčeva križa prema Karlovcu za 23. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine tj. područje od Šarčevog križa prema Slunju za 24. lipnja 2022. godine međutim zbog praznika i neradnog dana raspored odvoza odvojenog otpada za donji dio Općine odnosno područje od Šarčevog križa prema Karlovcu obavit će se u UTORAK  21. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine ostaje prema rasporedu dakle u PETAK 24. lipnja 2022. godine.


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Krnjak Komunalac d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Krnjak, odnosno donji dio Općine od Šarčevog križa prema Karlovcu, da obrate pažnju na dan i datum odvoza otpada koji je zbog praznika pomaknut za jedan dan unaprijed, dakle za ČETVRTAK 23. lipnja 2022., godine

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59

Objavljujemo dopunu rasporeda odvoza otpada za 2022. godinu na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Objavljujemo dopunu rasporeda odvoza otpada za 2022. godinu na području Općine Krnjak

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krnjak

Poštovani korisnici,

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/17, 84/19 i 14/20)  i Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 81/2021) davatelj javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada na području Općine Krnjak, Krnjak Komunalac d.o.o. napravio je raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krnjak.

Mobilno reciklažno dvorište koje obilazi mjesne odbore na području Općine Krnjak trebalo je započeti s radom 3. ožujka 2022. godine, sukladno objavljenom rasporedu na web stranici Krnjak Komunalca d.o.o.

S obzirom da ne posjedujemo odgovarajuću prikolicu za prijevoz mobilnog reciklažnog dvorišta obavještavamo vas da reciklabilni komunalni otpad možete predati u reciklažno dvorište na adresi Krnjak 31, Krnjak.

Reciklabilni otpad će se preuzimati svakog prvog i zadnjeg petka u mjesecu počevši od 4. ožujka 2022. u vremenu od 7:00 do 14:00 sati sve do nabave odgovarajuće prikolice za prijevoz mobilnog reciklažnog dvorišta.

 

Svim korisnicima usluge zahvaljujemo se na razumijevanju.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – papir, plastika, staklo, metal i tekstil

 

 

 

 

 

 

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – papir, plastika, staklo, metal i tekstil

Poštovani korisnici,

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/17, 84/19 i 14/20)  i Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 81/2021) davatelj javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada na području Općine Krnjak, Krnjak Komunalac d.o.o. napravio je raspored odvoza otpada na području Općine Krnjak.

Prema navedenom rasporedu prvi odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila biti će 17. ožujka 2022. godine.

Molimo sve Korisnike javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak da odgovarajuće vreće koje su predviđene za razvrstavanje otpada iznesu i postave ispred svoje kuće, na javnu površinu odnosno na isto mjesto gdje inače postave spremnike prilikom redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada, kako bi Davatelj javne usluge mogao vreće sa razvrstanim otpadom preuzeti i odvesti.

Vreće ne smiju biti do vrha napunjene i moraju biti zavezane.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59

Raspored odvoza otpada za 2022. godinu na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Raspored odvoza otpada za 2022. godinu na području Općine Krnjak

Objavljujemo raspored odvoza otpada za 2022. godinu na području Općine Krnjak :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:29 am, August 19, 2022
20°C
light rain
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59