Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude – izrada geodetskog snimka za glavni i izvedbeni projekt za izgradnju nogostupa uz DC1 na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – izrada geodetskog snimka za glavni i izvedbeni projekt za izgradnju nogostupa uz DC1 na području Općine Krnjak

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU (2.poziv)

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU (2.poziv)

Na temelju članka 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 02/20.), općinski načelnik Općine Krnjak donio je

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU …. 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude – el.energija 2020.god.

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – el.energija 2020.god.

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave opskrbe električnom energijom, evidencijski broj nabave: 01/20, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. stavak 1. točke a) i b) prvog podstavka Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge i manju od 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 1/17.).Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU, evidencijski broj nabave: 18/19, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Predmet nabave je instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU od Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), sukladno priloženom Troškovniku i Tehničkim specifikacijama. 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude

Poštovani,
Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Krnjak, evidencijski broj nabave: 07/19, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. stavak 1. točke a) i b) prvog podstavka Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge i manju od 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 1/17.).

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Poziv za dostavu ponude – IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA VOZILA – II. FAZA

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA VOZILA – II. FAZA

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je nabavu za izvođenje radova na izgradnji nadstrešnice za vozila – II. faza, evidencijski broj nabave: 14/19, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002