Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U Općini Krnjak započeli radovi na uređenju energetskog info ureda prema projektu I.N.G.R.I.D.

 

 

 

 

 

 

U Općini Krnjak započeli radovi na uređenju energetskog info ureda prema projektu I.N.G.R.I.D.

U Općini Krnjak su započeli radovi na uređenju energetskog info ureda u zgradi Općine prema projektu I.N.G.R.I.D.
Vrijednost radovi iznosi 1.334.553,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.680.691,25 kuna sa PDV-om.
Izvođač radova je GIPS MONT obrt za uređenje interijera iz Vukmanićkog Cerovca, a radovi će potrajati do listopada 2022. godine.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13

U sklopu projekta I.N.G.R.I.D. nabavljena peć na pelete za zgradu Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

U sklopu projekta I.N.G.R.I.D. nabavljena peć na pelete za zgradu Općine Krnjak

U sklopu provođenja aktivnosti na projektu I.N.G.R.I.D., Općina Krnjak je nabavila peć na pelete za zgradu Općine Krnjak kako bi ispunila glavni cilj projekta i povećala upotrebu OIE instaliranjem fotonaponskih sustava i peći na pelet ukupne snage 0,61 MW te promovirala mjere energetske učinkovitosti i preporuke iz energetske studije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 118.130,00 kn bez PDV-a, odnosno 147.662,50 kn sa PDV-om.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13

Javna nabava – Izvođenje radova na uređenju energetskog info ureda u zgradi Općine Krnjak prema projektu „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“

 

 

 

 

 

 

Javna nabava – Izvođenje radova na uređenju energetskog info ureda u zgradi Općine Krnjak prema projektu „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju energetskog info ureda u zgradi Općine Krnjak prema projektu „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 7. travnja 2022. godine.
Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13

Energetska obnova kuća 2021.god.

 

 

 

 

 

 

Energetska obnova kuća 2021.god.

Energetska obnova obiteljskih kuća

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu. 

2021. godine Fond u okviru novog Javnog poziva sufinancira energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima Poziva:
A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;
A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;
A3 – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.
Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
Aktivnosti (mjere) A1 i A2 će se i dalje sufinancirati s do 60% bespovratnih sredstava, dok će se aktivnosti A3 sufinancirati s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, i to isključivo putem sustava za e-prijavu. 


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13

U Općini Krnjak održan niz edukacija za jačanje kapaciteta lokalnih dionika na teme energetske učinkovitosti

 

 

 

 

 

 

U Općini Krnjak održan niz edukacija za jačanje kapaciteta lokalnih dionika na teme energetske učinkovitosti

U okviru provedbe projekta I.N.G.R.I.D. – Razvoj energetski učinkovitih i održivih mreža gradova i općina u prekograničnom području (broj ugovora HR-BA-ME339), financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020, tijekom mjeseca lipnja i srpnja ove godine održan je niz edukacija za različite skupine dionika s područja Općine Krnjak, koja je ujedno i vodeći partner projekta.

Poludnevna edukacija za školske nastavnike i profesore pod nazivom „Energetska tranzicija počinje prvim koracima“ upoznala je polaznike o energetskim potrebama, principima i mjerama energetske učinkovitosti, potencijalima primjene obnovljivih izvora energije te o ponašanju korisnika zgrada vezano za navedeni kontekst. Cilj edukacije je osposobiti polaznike za prijenos znanja na djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, odnosno da svojim djelovanjem unutar institucije u kojoj rade, doprinose diseminaciji informacija i implementaciji mjera vezanih za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Ukupno je edukaciju pohađalo 25 osoba.

Također, održana je i trodnevna edukacija osoblja energetskih info ureda s ciljem unaprjeđenja kapaciteta djelatnika na teme energetske učinkovitosti, a osim općine Krnjak, prisustvovali su i voditelji energetskih info ureda s područja projektnih partnera – Opštine Velika Kladuša, Glavnog Grada Podgorice i Grada Hrvatske Kostajnice.

Na posljetku, realizirana je i poludnevna edukacija za predstavnike privatnog poslovnog sektora – arhitekta i predstavnika građevinskih tvrtki pod nazivom „Strukom do energetske tranzicije“ s ciljem primjene novostečenih znanja prilikom projektiranja i gradnje. Ukupno je edukaciju pohađalo 14 osoba.

Sve edukacije održala je energetska razvojna agencija REGEA, vanjski suradnik na projektu I.N.G.R.I.D.

Spomenimo i kako će se slične edukacije održati i na područjima svih projektnih partnera.

Podsjetimo, cilj projekta I.N.G.R.I.D. je unaprijediti suradnju općina i gradova na prekograničnom području na temu korištenja održivih izvora energije kroz niz promotivnih mjera, a naglasak je na realizaciji tzv. „pilot“ projektnih investicija na područjima tri partnera kako bi se realizirali pokazni primjeri dobre prakse energetske učinkovitosti.

Projekt je otpočeo s provedbom u veljači 2020., a traje do travnja 2022.


The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union
Općina Krnjak, Krnjak 5, 47242 Krnjak, Hrvatska

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13

JAVNA NABAVA – IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ENERGETSKOG INFO UREDA U ZGRADI OPĆINE KRNJAK PREMA PROJEKTU „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“

 

 

 

 

 

 

JAVNA NABAVA – IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ENERGETSKOG INFO UREDA U ZGRADI OPĆINE KRNJAK PREMA PROJEKTU „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova na uređenju energetskog info ureda u zgradi Općine Krnjak prema projektu „I.N.G.R.I.D. HR-BIH-ME339“.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 21. prosinca 2020. godine.

 

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
5:05 am, August 10, 2022
17°C
broken clouds
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:52
Sunset: 20:13