Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog malčera

Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog malčera

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog malčera

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu rabljenog malčera, evidencijski broj nabave: 08/21.
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/20.).

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

 

 

 

 

 

 

Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, obavio je na temelju odredbi članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 25/19.) financijsku  reviziju Općine Krnjak za 2019. godinu.

Postupci revizije provedeni su od 31. kolovoza 2020. godine do 26. siječnja 2021. godine.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i javna nabava.

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja što znači da su financijski izvještaji Općine za 2019. godinu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a poslovanje Općine je obavljano u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

Važno je naznačiti kako je ovo prvo bezuvjetno mišljenje revizije na financijske izvještaje i poslovanje Općine Krnjak jer je mišljenje temeljem obavljene revizije 2010. godine bilo uvjetno.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OPĆINA KRNJAK NABAVILA TRAKTOR ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

OPĆINA KRNJAK NABAVILA TRAKTOR ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

OPĆINA KRNJAK NABAVILA TRAKTOR ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

S ciljem kvalitetnijeg obavljanja komunalnih djelatnosti te povećanja kvalitete življenja na području Općine Krnjak nabavljen je traktor u vrijednosti od 600.000,00 kuna.  Ministarstvo graditeljstva sufinanciralo je nabavku traktora u iznosu od 168.000,00 kuna, dok je ostatak u iznosu od 432.000,00 kune sufinancirala Općina Krnjak. Uz pomoć nabavljenog traktora povećati će se prohodnost nerazvrstanih cesta, osobito u zimskom periodu kao i nakon vremenskih nepogoda. Veliki dio poljoprivrednih površina na području Općine Krnjak je zakorovljen i zapušten, uz pomoć traktora znatno će se ubrzati čišćenje takvog zemljišta i stavljanja u  uporabu.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak

Općina Krnjak raspisala je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, Oglasni dio, broj 3 od 13. siječnja 2021. godine.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti  ovdje :

.

Opis poslova radnog mjesta, podatke o plaći i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak možete preuzeti ovdje :

Obavijest o održavanju provjere znanja :

Obavijest o održavanju intervjua :

Obavijest o rezultatima održanog intervjua te rang lista kandidata :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Održan sastanak predsjednika vijeća mjesnih odbora na području općine Krnjak

Održan sastanak predsjednika vijeća mjesnih odbora na području općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Održan sastanak predsjednika vijeća mjesnih odbora na području općine Krnjak

Dana 11.01.2021. godine (ponedjeljak), održan je sastanak sa Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora(VMO) na području Općine Krnjak, istim je predsjedavao općinski Načelnik Dejan Mihajlović, a prisustvovali su mu Predsjednici svih pet VMO.

Raspravljalo se između ostalog oko evidencija šteta od potresa i podnošenja Prijava za iste, za šta je rok po informacijama iz Stožera CZ KŽ produžen s 07.01. na 14.01. ove godine, zadatak je VMO da svi građani budu informirani oko toga i da u roku prijave eventualnu štetu, prisutni su odmah preuzeli i određeni broj Obrazaca za prijavu štete. Zatim je još bilo riječi oko spremnosti Zimske službe, preuzimanju grobalja od 01.01.2021. godine na području Općine Krnjak od strane poduzeća „Krnjak Komunalac d.o.o.“, koji će vršiti održavanje, ukope i prodaju grobnih mjesta. Teme su još bile i prekomjerna upotreba nerazvrstanih cesta, predstojeći popis stanovništva, vodoopskrba u nekim dijelovima MO, sakupljanje humanitarne pomoći za postradale u potresu i dr.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

MIR BOŽJI HRISTOS SE RODI !!!

MIR BOŽJI HRISTOS SE RODI !!!

 

 

 

 

 

 

MIR BOŽJI HRISTOS SE RODI !!!

Srećno i Bogom blagosloveno Roždenstvo Hristovo svim građanima općine Krnjak koji Božić slave po Julijanskom kalendaru, kao i nastupajuću Novu Godinu, te da pomenute praznike u miru i blagostanju provedu sa svojim najmilijima. Mir Božji – Hristos se rodi!!!

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002