Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Općina Krnjak raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.
Više pročitajte ovdje (Natječaji -> Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora -> 2019.god.).

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Podjela osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Provedba Projekta “ZaŽeli Krnjak”  se odvija bez većih poteškoća. Svakodnevno 13 uposlenih žena obilazi 52 krajnja korisnika pružajući usluge pomoći u kući, trudeći se da to bude što bolje odrađeno da bi olakšali svakodnevicu starijim, nemoćnim i usamljenim osobama sa području naše Općine.

Kako bi mogle što kvalitetnije odrađivati svoj posao u kućama krajnjih korisnika, održavati higijenu stambenog prostora, a i njihovu osobnu higijenu kontinuirano se dostavljaju u njihov dom paketi sa osnovnim higijenskim i kućanskim potrepštinama prema urađenom Troškovniku i predviđenim sredstvima projekta za tu namjenu.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.671.761,72  

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

3. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Z A P I S N I K

Nakon podijeljenih brošura od strane Pučkog otvorenog učilišta i ponuda od autoškola, pregleda ponuđenog izbora za osposobljavanje, upoznavanja uposlenih žena od strane voditelja i administratora o mogućnostima edukacije održan je 16. listopada 2019., 3.radni  sastanak  zaposlenih na Projektu “ZaŽeli-Krnjak.

 

Voditeljica Projekta, Desanka Todorić još jednom je ukratko pojasnila detalje oko provođenja edukacije, a administrator Projekta Nedjeljka Grudić je izvjestila o izraženim željama za edukaciju, nakon čega je zaključeno da je slijedeći interes:

  • 1 (jedan) pediker ( Radmila Vučković)
  • 9 (devet) voditelja seoskog turizma (Mirjana Božić, Dragica Čavrag, Danica Milovanović, Anka Miljenović, Dušanka Miljenović, Snežana Solak, Radojka Sučević, Ljubica Vugdragović i Radojka Vugdragović
  • 3 (tri) vozačka ispita B kategorije (Jelena Adžaga, Anđa Ljevar, Snežana Matijević)

Najveći broj zaposlenih žena se izjasnio za voditelja seoskog turizma, zbog njihovog stanovanja blizu ceste D-1, Korane, Jopić pećine, ostataka starog grada i mnogih drugih sadržaja interesantnih za turiste,  te sve veće protočnosti turista tim dijelom tokom cijele godine, a samim tim i potrebe za prenoćištem ili kraćim zadržavanjem na tom dijelu.Osim toga sve zaposlenice žive na seoskim imanjima i višak svojih proizvoda bi ponudile istima.

 

Na sastanku su zaposlene radnice za pomoć i potporu starijim osobama Projekta „ZaŽeli Krnjak“ iznosile ponaosob svoja iskustva rada sa terena. Uočeno je da se radnice dobro snalaze u obavljanju radnih zadataka i da su uspostavile dobar odnos sa krajnjim korisnicima. Jelena Adžaga je iznijela da krajnja korisnica Zorka Pavković  trenutno zbog bolesti nije u mogućnosti samostalno živjeti bez obzira na obilazak i pružanje usluga,  te odlazi privremeno živjeti kod sina, a ukoliko bi se njeno zdravstveno stanje poboljšalo ista bi se vratila natrag. S obzirom da u blizini stanuje Danica Pavković, koja je ujedno izrazila želju za obilaskom i ispunjava potrebne uvjete, što je potvrđeno i od strane Partnera – Centra za socijalnu skrb Karlovac, odlučeno je da  Jelena Adžaga umjesto Zorke Pavković  obilazi Danicu Pavković. Također je odlučeno da mjesečne pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština  umjesto Zorke Pavković dodjeljuju se Danici Pavković.  Zaključak je da se ovakve ili slične situacije kod gubitka krajnjeg korisnika- na ovaj način rješava.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o namjeri davanja koncesije

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Općina Krnjak je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak, sukladno traženim uvjetima iz Dokumentacije o nadmetanju.

Evidencijski broj nabave: K-01/19.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.875.000,00 kn bez PDV-a.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Cjelokupna dokumentacija o koncesiji dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 01K-0042356) i internetskim stranicama Općine Krnjak.

Rok za dostavu ponuda je 25. studeni 2019. godine do 09:00 sati. 

Dokumentacija : 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku gdoinu 2019./2020.

 

 

 

 

 

 

Vijesti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

DATUM OBJAVE: 16.10.2019.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: 31.10.2019.

TEKST NATJEČAJA

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU DEFICITARNIH ZANIMANJA

OBRASCI ZA PRIJAVU:

DAROVITI STUDENTI

STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA

Sva pitanja vezano uz ovaj natječaj mogu se postaviti Upravnom odjelu za školstvo,

isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte:

prosvjeta@kazup.hr

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Tribina “Kordun van Korduna”

 

 

 

 

 

 

Vijesti

U sklopu višednevne manifestacije „Dani kulture Srba u RH“, a u organizaciji krnjačkog Pododbora SKD „Prosvjeta“, održana je dana 20.10. 2019. godine (nedjelja) u vijećnici Općine Krnjak tribina „Kordun van Korduna“.

U prisustvu nekoliko desetina zainteresiranih, renomirani gosti s beogradskog Univerziteta profesori Vladimir Vuletić i Vladimir Cvetković, te zagrebački profesor Siniša Tatalović, ujedno i Podpredsjednik SKD „Prosvjeta“, prisutne su upoznali s temom migracija na području bivše Jugoslavije s posebnim osvrtom na raseljenost Kordunaša. O toj je temi u Republici Srbiji provedeno i sociološko istraživanje među izbjeglim Kordunašima koji su se nastanili u nove sredine i u njima pokušavaju započeti novi život. O njihovim strahovima, nostalgiji, egzistencijalnim problemima, kao i očuvanju tradicije i identiteta predavači su slušaocima prenijeli svoja opažanja, kao i konkretne razmišljanja anketiranih osoba. Tribinom je moderirao Dejan Mihajlović, član Glavnog odbora SKD „Prosvjeta“ i općinski Načelnik, koji je prisutnima omogućio da iznesu svoja zapažanja i postave nekoliko  pitanja o navedenoj temi.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002