Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ZaŽeli Krnjak  – podjela higijenskih potrepština

ZaŽeli Krnjak – podjela higijenskih potrepština

 

 

 

 

 

 

ZaŽeli Krnjak – podjela higijenskih potrepština

Unatoč otežanim uvijetima zbog pandemije corona virusom, vršila se redovita podjela paketa osnovniih higijenskih i kućanskih potrepština krajnjim korisnicima uz pridržavanje mjera opreza.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm

ZaŽeli Krnjak  – Edukacija

ZaŽeli Krnjak – Edukacija

 

 

 

 

 

 

ZaŽeli Krnjak – Edukacija

U sklopu projekta „ZaŽeli Krnjak“ UP.02.1.1.05.0205, financiran od Europskog socijalnog fonda, predviđena je edukacija uposlenih žena, pripadnica teško zapošljive skupine osoba, prema vlastitim interesima i procjenjenim potrebama, kako bi im se po isteku projekta olakšao pristup tržištu rada i pronalazak novog zaposlenja.

U prvoj polovici provedbe projekta deset uposlenih žena je uspješno završilo edukaciju te su dobile certificirane isprave. Obzirom da je uposlenim ženama prebivalište neposredno uz D-1 cestu i u manjem obimu se bave poljoprivredom, devet ih se odlučilo za voditelja seoskog turizma dok se jedna odlučila za pedikera. Za ostale  tri zaposlene žene koje su se odlučile za vozača B- kategorije edukacija je u tijeku provedbe.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm

Podjela osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština – ZaŽeli Krnjak

Podjela osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

Podjela osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština – ZaŽeli Krnjak

Provedba Projekta “ZaŽeli Krnjak”  se odvija bez većih poteškoća. Svakodnevno 13 uposlenih žena obilazi 52 krajnja korisnika pružajući usluge pomoći u kući, trudeći se da to bude što bolje odrađeno da bi olakšali svakodnevicu starijim, nemoćnim i usamljenim osobama sa području naše Općine.

Kako bi mogle što kvalitetnije odrađivati svoj posao u kućama krajnjih korisnika, održavati higijenu stambenog prostora, a i njihovu osobnu higijenu kontinuirano se dostavljaju u njihov dom paketi sa osnovnim higijenskim i kućanskim potrepštinama prema urađenom Troškovniku i predviđenim sredstvima projekta za tu namjenu.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.671.761,72  

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm

3. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

3. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

3. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

Z A P I S N I K

Nakon podijeljenih brošura od strane Pučkog otvorenog učilišta i ponuda od autoškola, pregleda ponuđenog izbora za osposobljavanje, upoznavanja uposlenih žena od strane voditelja i administratora o mogućnostima edukacije održan je 16. listopada 2019., 3.radni  sastanak  zaposlenih na Projektu “ZaŽeli-Krnjak.

 

Voditeljica Projekta, Desanka Todorić još jednom je ukratko pojasnila detalje oko provođenja edukacije, a administrator Projekta Nedjeljka Grudić je izvjestila o izraženim željama za edukaciju, nakon čega je zaključeno da je slijedeći interes:

  • 1 (jedan) pediker ( Radmila Vučković)
  • 9 (devet) voditelja seoskog turizma (Mirjana Božić, Dragica Čavrag, Danica Milovanović, Anka Miljenović, Dušanka Miljenović, Snežana Solak, Radojka Sučević, Ljubica Vugdragović i Radojka Vugdragović
  • 3 (tri) vozačka ispita B kategorije (Jelena Adžaga, Anđa Ljevar, Snežana Matijević)

Najveći broj zaposlenih žena se izjasnio za voditelja seoskog turizma, zbog njihovog stanovanja blizu ceste D-1, Korane, Jopić pećine, ostataka starog grada i mnogih drugih sadržaja interesantnih za turiste,  te sve veće protočnosti turista tim dijelom tokom cijele godine, a samim tim i potrebe za prenoćištem ili kraćim zadržavanjem na tom dijelu.Osim toga sve zaposlenice žive na seoskim imanjima i višak svojih proizvoda bi ponudile istima.

 

Na sastanku su zaposlene radnice za pomoć i potporu starijim osobama Projekta „ZaŽeli Krnjak“ iznosile ponaosob svoja iskustva rada sa terena. Uočeno je da se radnice dobro snalaze u obavljanju radnih zadataka i da su uspostavile dobar odnos sa krajnjim korisnicima. Jelena Adžaga je iznijela da krajnja korisnica Zorka Pavković  trenutno zbog bolesti nije u mogućnosti samostalno živjeti bez obzira na obilazak i pružanje usluga,  te odlazi privremeno živjeti kod sina, a ukoliko bi se njeno zdravstveno stanje poboljšalo ista bi se vratila natrag. S obzirom da u blizini stanuje Danica Pavković, koja je ujedno izrazila želju za obilaskom i ispunjava potrebne uvjete, što je potvrđeno i od strane Partnera – Centra za socijalnu skrb Karlovac, odlučeno je da  Jelena Adžaga umjesto Zorke Pavković  obilazi Danicu Pavković. Također je odlučeno da mjesečne pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština  umjesto Zorke Pavković dodjeljuju se Danici Pavković.  Zaključak je da se ovakve ili slične situacije kod gubitka krajnjeg korisnika- na ovaj način rješava.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm

Konferencija za medije – ZaŽeli Krnjak

Konferencija za medije – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

Konferencija za medije – ZaŽeli Krnjak

U KRNJAKU ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Općina Krnjak, Projekt „Zaželi Krnjak“, organizirali su 16.08.2019. konferenciju za medije u vijećnici Općine Krnjak. Na konferenciji su bili nazočni načelnik Općine Krnjak, saborski zastupnik Boris Milošević, dožupan Karlovačke županije Mirko Martinović, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, pročelnica JUO Općine Krnjak Sanja Mirilović koja je ujedno i koordinatorica projekta „ZaŽeli Krnjak“ i novouposlene žene na provedbi projekta

Medijima i javnosti predstavljen je projekt „ZaŽeli Krnjak“, koji se provodi na području općine Krnjak od 22.02.2019., temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski poencijali 2014.-2020.

Voditeljica Projekta je izložila vrijednosti Projekta.i njegovu provedbu.
Ovim projektom se uposlilo13 nezaposlenih žena na 24 mjeseca, dok su za provedbu Projekta uposlene dvije osobe, voditelj i administrator.
Zaposlene žene će pružiti pomoć i potporu za najmanje 52 krajnja korisnika.
Ukupna vrijednost projekta 2.671.761,72 kune.
Načelnik Općine Krnjak je istakao kako se upošljavanjem 13 žena i njihovim pružanjem usluga starijim osobama, značajno poboljšati kvaliteta života na ovom dijelu Karlovačke županije.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

 

 

 

 

 

 

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 08.08.2019 godine u općini Krnjak, Krnjak 5, sa 2. radnog sastanka zaposlenih u Projektu “ZaŽeli-Krnjak”, s početkom rada u 12,00 sati.

Sastanku prisustvuju:
Desanka Todorić, voditeljica projekta“ ZaŽeli-Krnjak“
Nedjeljka Grudić, administrator projekta „ ZaŽeli-Krnjak“ i
Zaposlene radnice projekta „ZaŽeli – Krnjak„

Na sastanku su zaposlene radnice za pomoć i potporu starijim osobama Projekta „ZaŽeli Krnjak“ iznosile ponaosob svoja iskustva rada sa terena u proteklih mjesec dana. Uočeno je da se radnice dobro snalaze u obavljanju radnih zadataka i da su uspostavile topao odnos sa krajnjim korisnicima.
Radnicama su izvršene kontrole dnevnika rada, te im je sugerirano da ih redovito pišu i dostavljaju iste.
Nakon radnog dijela sastanka podijeljeno je svakoj radnici komplet zaštitne odjeće i obuće sa logom Projekta, sa opaskom da su dužne istu nositi za vrijeme rada i održavati.

Sastanak završio 14,30 sati.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
9:16 pm, January 25, 2022
-5°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:25 am
Sunset: 4:53 pm