Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mjere za spriječavanje požara na otvorenom prostoru

 

 

 

 

 

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19

Pozivaju se svi zainteresirani mještani Općine Krnjak da se dana 21.07.2021. (srijeda) cijepe protiv COVID-19.

Cijepljenje je organizirano u Općinskoj vijećnici Općine Krnjak, Krnjak 5, Krnjak, s početkom od 09:00 sati. Može se doći bez narudžbe. Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

Mole se mještani da se odazovu u što većem broju.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

 

 

 

 

 

 

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora koji namjeravaju spaliti određenu površinu dužni su to prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi i to:

  1. Prijavu spaljivanja podnosi se usmenim ili pisanim oblikom najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja,
  2. Prijava se popunjava kod vatrogasaca u DVD-u,
  3. U roku 3 dana vatrogasci — DVD će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje ili zabraniti spaljivanje,
  4. Po zaprimanju odobrenja za spaljivanje podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku potvrditi namjeru ili odustati od spaljivanja,
  5. Spaljivanje manjih veličina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini od 100 m2 ili 1 m3 mogu se vršiti bez prijave vatrogascima, ali pod uvjetom da se ispune svi uvjeti da ne dođe do širenja vatre.

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1 . Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevinskih i drugih objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

  1. Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,
  2. Osigurati dovoljan broj punoljetnih osoba sposobni za gašenje požara,
  3. Potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, voda, kante, )
  4. Spaljivanje vršiti samo danju i za mirna vremena
  5. Nakon spaljivanja pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon odrađenih svih radnji napustiti mjesto spaljivanja.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku

 

 

 

 

 

 

Upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Odluka – okupljanja

 

 

 

 

 

 

Odluka – okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU
o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke
radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

Više pročitajte ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST EKOLOŠKIM PROIZVOĐAČIMA U POLJOPRIVREDI

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST EKOLOŠKIM PROIZVOĐAČIMA U POLJOPRIVREDI

Dana 16.09.2020. godine Ministarstvo poljoprivrede na svojoj web stranici https://poljoprivreda.gov.hr/dokumenti/10  objavilo je POPIS OVLAŠTENIH KONTROLNIH TJELA za provođenje postupka stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Ujedno obavještava kako je kontrolnom tijelu PRVA EKOLOŠKA STANICA d.o.o. ukinuta ovlast za provođenje postupka stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji i da nakon 1. rujna 2020. godine ne može sklapati nove ugovore o kontroli sa subjektima.

Svi subjekti u ekološkoj proizvodnji koji su do sada imali sklopljen ugovor o kontroli s kontrolnim tijelom Prva ekološka stanica d.o.o., trebaju odabrati drugo kontrolno tijelo s Popisa ovlaštenih kontrolnih tijela.

Kontrolno tijelo Prva ekološka stanica d.o.o. treba:

–           za subjekte za koje je provedena kontrola tijekom 2020. godine dovršiti postupak certifikacije, najkasnije do 15. studenoga 2020. godine,

–           za subjekte za koje nije provedena kontrola neće počinjati postupak certifikacije te će ovi subjekti sklopiti ugovor o kontroli s novim kontrolnim tijelom, najkasnije do 15. listopada 2020. godine,

–           za sve subjekte, dostaviti kontrolne dokumente novom kontrolnom tijelu,

–           za subjekte koji do 15. prosinca 2020. godine nisu odabrali novo kontrolno tijelo, kontrolne dokumente dostaviti Ministarstvu poljoprivrede.

Svi subjekti u ekološkoj proizvodnji koji su do sada imali sklopljen ugovor o kontroli s kontrolnim tijelom Prva ekološka stanica d.o.o. mogu zatražiti odgovore na pitanja ili nejasnoće vezano uz postupak promjene kontrolnog tijela od Ministarstva poljoprivrede, Službe za ekološku proizvodnju na brojeve telefona 01 6106 880 i 01 6106 830 ili na e-mail: [email protected].

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002