FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

cropped-opcina-zastava.jpg

Općinsko Poglavarstvo je na svojoj sjednici održanoj dana 11. travnja 2008. godine utvrdilo Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u općini Krnjak.

P L A N  USPOSTAVE  I RAZVOJA  FINANCIJSKOG
UPRAVLJANJA  I  KONTROLA U  OPĆINI  KRNJAK
Sukladno Planu uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u općini Krnjak općinsko poglavarstvo je na svojoj sjednici održanoj  dana 11. travnja 2008 godine utvrdilo sljedeće:
VIZIJA
Do 2013 godine općina Krnjak bi trebala biti centar obnovljenog industrijskog i turističkog razvoja, sa domaćim i stranim poduzećima s velikim udjelom novododane vrijednosti lociranim u brojnim poslovnim i industrijskim zonama lociranim  u blizini auto-cesta. Te će tvrtke zapošljavati veliki broj obrazovanih u poboljšanim općinskim  i županijskim obrazovnim institucijama. Općina će biti poznata po turističkim vrijednostima i ponudi, čistom okolišu, komercijalnoj poljoprivredi i organskim poljoprivrednim proizvodima koje  se u 2013 godini prodaju širom Europske Unije. Životni standard stanovništva Općine će se poboljšati i do 2013 godine približiti europskom prosjeku. Općina će također biti poznata po svojim nastojanjima  da zaštiti okoliš i koristi prirodne resurse općine na pravilan i održiv način. Većina tog uspjeha bit će rezultat zajedničkih napora javnog, poslovnog i civilnog sektora.

MISIJA
Općinska uprava  Općine Krnjak treba putom svojih aktivnosti i usluga unapređivati kvalitetu  života  i rada  na  cjelokupnom području, a naročito iz oblasti:
 1. osiguranja uvjeta za obavljanje i razvitak gospodarskih,
 2. društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za
 3. područje općine,
 4. prostorno i urbanističko planiranje, te zaštitu i unapređenje
 5. prirodnog okoliša,
 6. uređenje naselja, stanovanje, komunalne i druge uslužne
 7. djelatnosti,
 8. primarne zdravstvene zaštite,
 9. brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje,
 10. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 11. zaštitu potrošača,
 12. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 13. protupožarnu i civilnu zaštitu,
 14. promet na svom području,
 15. upravljanje općinskom imovinom.
KLJUČNI CILJEVI

Općina ima četiri ključna  razvojna cilja :

 1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti;
 2. Izgradnja infrastrukture koja je nužna za razvoj poduzetništva i mudro gospodarenje okolišom;
 3. Intenzivan razvoj obrazovnih sustava na način relevantan za gospodarstvo;
 4. Razvoj socijalne infrastrukture sa ciljem poboljšanja položaja osjetljivih grupa društva.

 

Predsjednik Općinskog Poglavarstva
Rade Kosanović
 .