Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

Jan 29, 2021

Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, obavio je na temelju odredbi članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 25/19.) financijsku  reviziju Općine Krnjak za 2019. godinu.

Postupci revizije provedeni su od 31. kolovoza 2020. godine do 26. siječnja 2021. godine.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i javna nabava.

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja što znači da su financijski izvještaji Općine za 2019. godinu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a poslovanje Općine je obavljano u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

Važno je naznačiti kako je ovo prvo bezuvjetno mišljenje revizije na financijske izvještaje i poslovanje Općine Krnjak jer je mišljenje temeljem obavljene revizije 2010. godine bilo uvjetno.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
11:28 pm, August 16, 2022
19°C
clear sky
Wind: 7 Km/h
Pressure: 1012 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:59
Sunset: 20:04