Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

GRB I ZASTAVA

Grb Općine Krnjak ima oblik  poluokruglog štita u bijelom/srebrenom polju u sredini zeleni klip kukuruza u pratnji lijevo i desno sa po jednim crvenim  volovskim rogom, dolje četiri zelene valovite trake.

 

 

 

Zastava Općine Krnjak je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2 : 1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini  zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002