Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

IMENIK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Općinsko vijeće

Kontakt telefon

email

Rade Grijaković (SDSS)

predsjednik

098/163-30-12

rade.grijakovic@krnjak.hr

Đurđa Đurić (SDP)

potpredsjednik

091/799-78-11

djurdja.djuric@krnjak.hr

Nada Coha (SDSS)

član

098/187-43-74

nada.coha@krnjak.hr

Perica Matijević (SDSS)

član

098/920-51-42

perica.matijevic@krnjak.hr

Nebojša Mrkić (SDSS)

član

091/530-19-94

nebojsa.mrkic@krnjak.hr

Milić Božić (SDSS)

član

099/512-09-27

milic.bozic@krnjak.hr

Željko Novković (SDSS)

član

091/554-12-15

zeljko.novkovic@krnjak.hr

Vlado Ščuka (HDZ)

član

091/534-92-02

vlado.scuka@krnjak.hr

Niko Čavrag (HDZ)

član

095/857-83-02

niko.cavrag@krnjak.hr

Ruža Babić ( HDZ)

član

091/554-32-39

ruza.babic@krnjak.hr

Slobodan Kunić (DSS)

član

092/141-97-52

slobodan.kunic@krnjak.hr

IMENIK DUŽNOSNIKA OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Dužnosnička funkcija

Kontakt telefon

email

Dejan Mihajlović (SDSS)

načelnik

091/472-71-00

opcina@krnjak.hr

Ilija Matijević (SDSS)

zamjenik načelnika

091/472-70-13

ilija@krnjak.hr

Josip Ljevar (HDZ)

zamjenik načelnika

091/472-70-00

josip@krnjak.hr

IMENIK SLUŽBENIKA JUO OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Jedinstveni upravni odjel

Kontakt telefon

email

Sanja Mirilović

pročelnik

091/472-72-00

sanja@krnjak.hr

Goran Slavnić

tajnik Općinskog vijeća

091/472-70-03

goran@krnjak.hr

Martina Vučinić

koordinator energetskog info ureda

047/727-002

martina@krnjak.hr

Goranka Grijaković

Referent za financije i računovodstvo

091/472-70-02

goranka@krnjak.hr

Desanka Todorić

Voditelj projekta „ZaŽeli Krnjak“

091/513-81-28

zazeli@krnjak.hr

Nedjeljka Grudić

Administrator projekta „ZaŽeli Krnjak“

047/727-124

zazeli@krnjak.hr

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002