Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Krnjak kao javni naručitelj objavljuje da sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Krnjak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa :

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – OPĆINSKI NAČELNIK – Dejan Mihajlović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – Ilija Matijević

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – Josip Ljevar

JAVNA NABAVA – KOMBINIRKA – Natječaj

JAVNA NABAVA – KOMBINIRKA – Natječaj

            Općina Krnjak je objavila otvoreni postupak javne nabave novog radnog stroja – kombinirke, sukladno Tehničkoj specifikaciji i ostalim traženim uvjetima iz Dokumentacije o nadmetanju. Evidencijski broj nabave: 12/19. CPV oznaka predmeta nabave: 43300000-6...

read more
JAVNA NABAVA – KOMBINIRKA – Prethodno savjetovanje

JAVNA NABAVA – KOMBINIRKA – Prethodno savjetovanje

            „Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
12:02 am, January 26, 2022
-6°C
clear sky
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:24 am
Sunset: 4:54 pm