JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Krnjak kao javni naručitelj objavljuje da sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Krnjak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa :

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – OPĆINSKI NAČELNIK – Dejan Mihajlović

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – Ilija Matijević

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – Josip Ljevar

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002