Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti

Feb 28, 2019

Na temelju članka 49. Statuta Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/13., 5/13.-ispravak, 4/14., 1/18. i 3/18.) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“, 2/18.), općinski načelnik Općine Krnjak objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Krnjak u 2019. godini.

Pozivaju se udruge koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro na području Općine Krnjak da se prijave za financijsku potporu iz Proračuna Općine Krnjak za 2019. godinu za provedbu programa, projekata ili jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro iz sljedećih područja:
1. sport i rekreacija,
2. udruge civilnog društva (braniteljske udruge, udruge antifašističkih boraca, udruge osoba s invaliditetom, udruge mladih, udruge iz područja kulture, odgoja i obrazovanja i druge udruge civilnog društva).

Više o javnom natječaju i potrebnoj dokumentaciji pročitajte ovdje (Natječaji i javna nabava -> Natječaji -> Udruge 2019. .

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:44 am, August 19, 2022
20°C
moderate rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1012 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:03
Sunset: 19:59