Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za upis djece u vrtić

May 19, 2022

Javni poziv za upis djece u mješovito odgojno-obrazovnu skupinu za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnoj školi Katarine Zrinski, Krnjak. U periodu od 16. do 24.06.2022. god. Osnovna škola Katarine Zrinski, Krnjak vrši e-Upis djece u mješovito odgojno-obrazovnu skupinu za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. putem elektroničke prijave u sustavu e-Građani na adresi :

vrtici.e-upisi.hr

Više o svemu pročitajte u dokumentima :Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002