JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 01/17.)

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU (2.poziv)

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU (2.poziv)

            Na temelju članka 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 02/20.), općinski načelnik Općine Krnjak donio je O D L U K U o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za instaliranje...

read more
Poziv za dostavu ponude – el.energija 2020.god.

Poziv za dostavu ponude – el.energija 2020.god.

            Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave opskrbe električnom energijom, evidencijski broj nabave: 01/20, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.Sukladno članku 12. stavak 1. točke a) i b) prvog...

read more
Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU

            Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU, evidencijski broj nabave: 18/19, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.Predmet nabave je...

read more
Poziv za dostavu ponude

Poziv za dostavu ponude

            Poštovani,Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Krnjak, evidencijski broj nabave:...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002