Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Lokalni izbori – objava biračima

Apr 21, 2021

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14.travnja 2021.god. donijela je :

  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o
  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Više pročitajte ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002