MO Budačka Rijeka

Mjesni odbor Budačka Rijeka ima ukupno 355 birača. Članovi vijeća su:

  1. SLOBODAN MARTINOVIĆ– predsjednik,SDSS
  2. NEBOJŠA MRKIĆ– potpredsjednik,SDSS
  3. DRAGAN VUKŠIĆ– potpredsjednik,HDZ
  4. MILOVAN MALIĆ-član-SDSS
  5. MILIĆ PAVKOVIĆ–član-SDSS