MO Gornji Skrad

Mjesni odbor Gornji Skrad ima ukupno 371 birača. Članovi vijeća su:

1. ŽELJKO NOVKOVIĆ – predsjednik,SDSS
2. MILOŠ MIRKOVIĆ – potpredsjednik,SDSS
3. NEDJELJKA GRUDIĆ – član,SDSS
4. GOJKO BUNČIĆ– član,SDSS
5. VLADIMIR VUČKOVIĆ – član.SDSS