Najava 8.sjednice Općinskog vijeća općine Krnjak

Najava 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Krnjak u   p e t a k  9. rujna 2018. godine s početkom u 12,00 sati

u Općinskoj vijećnici  sa sljedećim dnevnim redom :

 

Krnjak