Natječaj za gerontodomaćicu

Na temelju Programa međugeneracijske solidarnosti „ Pomoć u kući starijim osobama“ Načelnik općine Krnjak dana  28 lipnja  2013 . god.,  objavljuje OGLAS: za prijem jednog djelatnika za provođenje Programa međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama” na području Općine Krnjak na određeno vrijeme   do 31.12.2013 godine za slijedeće radno mjesto:

1.    GERONTODOMAĆICA – 1  izvšitelj–ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, terenski posao

Stručni uvjeti:
–    SSS ili NSS
–    položen vozački ispit B kategorije,
–    izražena komunikativnost i prilagodljivost timskom radu,
–    prebivalište na području Općine Krnjak.

Za prijavu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa i to:
–    kratak životopis,
–    preslika domovnice,
–    preslika rodnog lista,
–    preslika osobne iskaznice radi utvrđivanja mjesta prebivališta,
–    preslika  svjedodžbe o završenom školovanju,
–    preslika  vozačke dozvole,
–    orginal uvjerenja, ne stariji od 6 mjeseci, da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak,
–    preslika  radne knjižice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Krnjak i internetskoj stranici Općine Krnjak www.krnjak.hr. Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Krnjak i  internetskoj stranici Općine Krnjak www.krnjak.hr 28 lipnja 2013. god., pa rok od 8 dana za podnošenje prijava počinje teći od toga dana, zaključno s 06 srpnja 2013.god., kao posljednji dan roka za podnošenje prijave.

Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Krnjak, Krnjak br. 5, 47242 Krnjak, ili predaju osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Krnjak s naznakom „Oglas za prijem djelatnika za Program– pomoć u kući starijim osobama, za poslove gerontodomaćice“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidata po oglasu, podnositelji prijava  biti će obaviješteni u roku od 8 dana po donošenju odluke općinskog načelnika.

Načelnik općine:
Dejan Mihajlović, mag.ing.

 

admin