OBAVIJEST – NABAVA

O B A V I J E S T

Temeljem članka 4. stavak 2. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik općine Krnjak 01/2017) općinski načelnik općine Krnjak obavještava da je uputio poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji postojećih lokalnih putova i presvlačenje asfaltnim slojem na 5 lokacija u općini Krnjak dana 29 svibnja 2017 godine sljedećim pravnim osobama:

1. ARKADA d.o.o
47250 Duga Resa
Kolodvorska 1
arkada@ka.t-com.hr
arkada@arkada-dugaresa.hr

2. MEŽNAR d.o.o
Banija 29 a
47000 KARLOVAC
meznar@meznar.hr

3. CESTE KARLOVAC d.d.
Belajske Poljice,
Poslovni park 1/A
47250 Duga Resa
ceste-karlovac@ceste-karlovac

Stručno povjerenstvo za provođenje
postupaka jednostavne nabave

Krnjak