Obavijest o ispravnosti vode

O B A V I J E S T 

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI NASELJA DUGI DOL, KRNJAK, K.PODGORJE, BUD.RIJEKA,
K.GRABOVAC, H.ŽARIŠTE I BREBORNICA DA JE VODA S JAVNOG VODOOPSKRBNOG SISTEMA „GREDAR“ ZDRAVSTVENO ISPRAVNA I DA SE MOŽE KORISTITI ZA PIĆE.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Krnjak

admin