OBAVIJEST O LOKACIJAMA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada stakla, plastike i i papira na području Općine Krnjak, nalaze se na sljedećim lokacijama:

 na javnoj površini kod Osnovne škole „Katarina Zrinski“ u Krnjaku, na adresi Krnjak 20
 na javnoj površini u centru Krnjaka (kod parkirališta uz cestu D1)
 na javnoj površini kod područne škole u Donjem Budačkom, na adresi Donji Budački 6
 na javnoj površini ispred društvenog doma u Trupinjaku, na adresi Perići 16
 na javnoj površini kod restorana „Nose & Nose“, na adresi Budačka Rijeka 51 A
 na javnoj površini u naselju Gornji Skrad kod kućnog broja 1

Spremnik za prikupljanje otpadnog metala nalazi se na javnoj površini kod Vatrogasnog doma u Krnjaku, Krnjak 31.

Krnjak